Board Meetings

  • BOARD OF DIRECTORS: Walt Williams, Anne Read, Ryan Sale, Jack Bramhall, Scott Soder
  • ASSOCIATE DIRECTORS: David Barnes, Bill and Kay Burrows, Frank Dawley, Larry Galper, Fraser Sime, Adrienne Stolz

AGENDAS:

August 2018

July 2018

July 2018 (Finance Committee)

July 2018 (Special Meeting)

June 2018

June 2018 (Finance Committee)

May 2018

May 2018 (Finance Committee)

April 2018

April 2018 (Finance Committee)

March 2018

March 2018 (Finance Committee)

February 2018

February 2018 (Finance Committee)

January 2018

January 2018 (Finance Committee)

December 2017

December 2017 (Finance Committee)

October 2017

October 2017 (Finance Committee)

September 2017

September 2017 (Finance Committee)

August 2017

August 2017 (Finance Committee)

July 2017

July 2017 (Finance Committee)

June 2017

May 2017

April 2017

March 2017

February 2017

January 2017

December 2016

October 2016

September 2016

August 2016

July 2016

June 2016

May 2016

April 2016

March 2016

February 2016

January 2016

December 2015

November 2015

October 2015

September 2015

August 2015

July 2015

June 2015

May 2015

April 2015

March 2015

February 2015

January 2015

December 2014

November 2014

October 2014

September 2014

August 2014

July 2014

June 2014

May 2014

April 2014

March 2014

February 2014

January 2014

December 2013

November 2013

October 2013

September 2013

August 2013

July 2013

June 2013

May 2013

April 2013

March 2013

February 2013

January 2013

December 2012

November 2012

October 2012

September 2012

August 2012

July 2012

May 2012

April 2012

March 2012

February 2012

January 2012

MINUTES:

June 2018

June 2018 (Finance Committee)

May 2018

May 2018 (Finance Committee)

April 2018

April 2018 (Finance Committee)

March 2018

March 2018 (Finance Committee)

February 2018

February 2018 (Finance Committee)

January 2018

January 2018 (Finance Committee)

December 2017

December 2017 (Finance Committee)

October 2017

September 2017

August 2017

August 2017 (Finance Committee)

July 2017

June 2017

May 2017

April 2017

March 2017

February 2017

January 2017

December 2016

October 2016

September 2016

August 2016

July 2016

June 2016

May 2016

April 2016

March 2016

February 2016

January 2016

December 2015

November 2015

October 2015

July 2015

June 2015

May 2015

April 2015

March 2015

February 2015

January 2015

December 2014

November 2014

October 2014

September 2014

August 2014

July 2014

June 2014

May 2014

April 2014

March 2014

February 2014

January 2014

December 2013

November 2013

October 2013

September 2013

July 2013

June 2013

May 2013

April 2013

March 2013

February 2013

January 2013

December 2012

November 2012

October 2012

September 2012

August 2012

July 2012

June 2012

May 2012

April 2012

March 2012

February 2012

January 2012